Dárkové poukazy

Léčebné procedury

Slatina v zábalové vaně

Luxusní zábalové vany jsou teplou vodou naplněná vodní lůžka, která konstantně zahřívají aplikovanou slatinu a tím zvyšují její účinky, jedná se o šetrnější metodu pro kardiovaskulární systém, a tím pádem je i dostupnější pro klienty s onemocněním oběhového systému, metoda je hygieničtější oproti klasickým slatinným koupelím, slatina je aplikována jen na postižená místa. Nový moderní způsob podávání slatiny v zábalových vanách, které jsou pro pacienty příjemnější a zároveň účinnější. Podání slatiny v zábalové vaně umožní čerpat proceduru většímu počtu klientů, protože zde existuje minimum kontraindikovaných stavů. Navíc tím, že je slatina jemně namletá ve speciálních mlýncích, dochází k dokonalému kontaktu pacienta respektive jeho bolavého místa s léčebnou látkou. Bohdanečský slatinný zábal léčí celkovým prohřátím organismu. Teplota slatiny se pohybuje od 39-42 °C, podle předpisu lékaře. Procedura je vhodná především pro klienty s revmatoidním onemocněním, bolestmi zad a kloubů. 

Rašelinové obklady

V balneoterapii mají rašelinové zábaly své místo odjakživa. Jejich prospěšnost je prověřena generacemi. Základním atributem rašelinového média je tepelná setrvačnost a obsah huminové kyseliny zajišťující kyselé pH. Působení rašeliny spočívá v termofyzikálních a biochemických účincích. Jednorázový rašelinový zábal se skládá z balneologické rašeliny naplněné mezi propustnou a nepropustnou fólií. Propustná vrstva je směrem k tělu pacienta pro vlastní rašelinu nepropustná, takže zamezuje většímu znečištění pokožky, ale ve vodě rozpustné peloidní složky a huminové kyseliny mohou touto vrstvou neomezeně prostupovat. Teplota obkladu je 42 °C. Na fólii je přiložen tepelný nosič, který po dobu aplikace udržuje u rašeliny stálou teplotu.

Parafín

Parafínové zábaly lokálně prohřívají postižené místo, kde zmírňují bolest a uvolňují svalové napětí. U nás se aplikuje parafínový zábal na ruce ponořením do speciální nádoby s rozehřátým parafínem. Teplota parafínu je 56 °C. Jedná se o velmi příjemnou, pro klienty oblíbenou, proceduru. Snesení parafínu je jednoduché, snadno se sloupne.

Teploobklady

Působení tepla způsobuje lokální prohřátí a prokrvení postiženého kloubu nebo páteře. Procedura má relaxační účinek, dochází ke zmírnění bolesti. Léčebně se využívá segmentového reflexního účinku proti bolesti a napjatosti svalů. U teploobkladů se používá zatavená rašelina do gumového sáčku, který se zahřeje na 56 °C a posléze aplikuje na postižená místa.

Lokální aplikace kryoterapie

Lokální kryoterapie je doporučena těm, kteří trpí akutním nebo chronickým zánětem pohybového aparátu, hematomy, bolestmi kloubů, svalů a šlach a u poúrazových stavů. Procedura, při níž se přikládají studené obklady na klouby nebo na poúrazová místa.

Léčebná tělovýchova

Zahrnuje kondiční cvičení zaměřené na konkrétní postižení klientů (při vertebrogenních obtížích kořenového syndromu, Bechtěrevově nemoci nebo s kloubním onemocněním). Provádí ho fyzioterapeut, a tempo bývá zpravidla pomalé, zaměřené na správnost provádění cviků. Na základě kondiční schopnosti klienta se zařadí buď do velké skupiny, kde se cvičí na žíněnce, nebo do malé skupiny, kde se cvičí na rehabilitačním stole. Pro klienty s Bechtěrevovou nemocí se u nás pořádají ranní rozcvičky.

Léčebná tělovýchova individuální

Provádí fyzioterapeut, zaměřuje se vždy na konkrétní problém klienta. V rámci LTV se provádí různé techniky - míčkování, mobilizace, měkké techniky, cvičení aktivní či pasivní atd. Řídí se vždy zdravotním stavem klienta a indikací lékaře.

Tělovýchova metoda Brunkow

Speciální cvičební metoda, která je založená na správném postavení horních a dolních končetin. Úlohou dohledu erudovaného terapeuta je docílit ideálního vykonávání cvičebních poloh pacientem. Opakováním cviků postupně dochází ke zautomatizování pohybového vzorce a k správnému držení těla. Metoda pomáhá převážně u stavu po úraze a operaci páteře, při vadném držení těla, při skolióze, u funkčních poruch pohybového aparátu a je dobrou prevencí bolestivých stavů páteře. Cvičení metodiky Brunkow kombinujeme i s edukací prvků "Školy zad" s cílem prevence bolesti zad a zlepšení držení těla.

Léčebná výchova - polohování / posilování

Kromě cvičení, velice důležitý segment rehabilitace je i v posílení slabých svalů, protažení zkrácených svalů a nastavení lepší stabilizace celého těla. To se dá dělat v rámci malé skupiny pacientů, na které dohlíží, a které řídí fyzioterapeut při cvičení na rehabilitačním stole s pomocí rehabilitačních pomůcek.

Léčebná tělovýchova - cvičení na velkých míčích

Jde o cvičení za účelem nácviku správného držení těla, posílení a protažení svalů. Kondičně je určeno fyzicky zdatnějším klientům, cvičení na míčích provádí klient ve všech polohách (vsedě, ve stoje a vleže). Cvičení vede fyzioterapeut.

Léčebná tělovýchova - skupinové cvičení v bazénu

Jedná se o rehabilitační cvičení ve vodě, čímž dochází k odlehčení kloubů a cvičení se stává snadnější. Odpor vody je v závislosti na rychlosti prováděného pohybu několikrát vyšší než odpor vzduchu a tím se zvyšuje intenzita cvičení a současně masírují svaly. Vodní prostředí má příznivé účinky na páteř a pohybovou soustavu. Využíváme hlavně při degenerativních onemocněních pohybové soustavy, artróze velkých kloubů, problémů s ramenním pletencem a pooperačních či poúrazových stavech. Teplota vody je 29-30 °C, velikost bazénu je 9 x 20 metrů. Na každé straně je bazén vybaven vířivkami a je zde k dispozici zvedací zařízení.

Fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta

Cvičení na přístrojích pod dohledem fyzioterapeuta. Přístroje, které máme k dispozici v tzv. fit posilovně, jsme záměrně vybrali s jediným cílem - rehabilitovat a posilovat pohybový aparát. Na proceduru je nutné se předem objednat na recepcích nebo rozpisu procedur.

Record

Redcord je původem skandinávský rehabilitační systém, který umí skvěle léčit chronickou bolest zad, ramen, krku nebo kloubů, zpevňuje tělo a celkově zlepšuje kondici. Protahuje zkrácené svaly, posiluje ochablé svaly a pánevní dno, zvětšuje rozsah kloubní pohyblivosti a odstraňuje blokace páteře. Výborně pomáhá také při vadném držení těla, skolióze, hyperlordóze (nadměrném prohnutí bederní páteře), po operacích páteře a implantacích kloubních náhrad, nebo při poúrazových stavech. V Redcordu neležíte, nestojíte ani nesedíte, ale visíte na červených popruzích, odtud tedy pojmenování „red cord“, červený provaz nebo páska. V závěsu se tělo vznáší ve vzduchu, je úplně odlehčené a může tak nenápadně procvičovat nejrůznější klouby a svalové skupiny. Na počátku léčby pacient podstoupí velmi přesné funkční vyšetření. Na jeho základě fyzioterapeut stanoví „slabé články“ v pohybovém aparátu klienta, na které se pak v průběhu terapie oba soustředí. „Léčba je z tohoto pohledu velmi individuální, vyžaduje aktivní spolupráci klienta a terapeuta a každému pacientovi umožňuje aktivní přístup v úrovni jeho schopností. „Takové cvičení je velmi efektivní a umožňuje rehabilitovat i klientům, kteří by kvůli bolesti některé pohyby vůbec nebyli schopni vykonávat." Nad každým cvičením dohlíží speciálně vyškolený terapeut, který pomocí popruhů a umístění klienta v závěsu ovlivňuje úroveň zátěže, směr pohybu i zatížení jednotlivých kloubů. „Popruhy slouží jako pomocná ruka fyzioterapeuta, která pacienta dokáže nastavit do potřebné pozice, ze které provádíme aktivní terapii."

Uhličitá koupel

Koupel v minerální vodě o teplotě pouze 34 °C, vhodná i u srdečních a cévních onemocnění - vysoký tlak, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, navozuje pocit celkového příjemného prohřátí bez přehřátí organismu.

Přísadová koupel sirná

Koupel v minerální vodě o teplotě 37 °C s přísadou Solfatanu, vhodná pro chronická revmatologická a kožní onemocnění (např. lupénka), nevhodné je ponechání šperků - můžou zčernat!

Přísadová koupel bylinná

Koupel v minerální vodě o teplotě 37 °C se směsí bylinek (levandule), vhodná u onemocnění pohybového aparátu, bolestí kloubů a pro psychickou relaxaci a odstranění pocitu únavy,její účinek je regenerační, zbavuje stresu, vede k příjemné a pohodové atmosféře.

Perličková koupel

Koupel o teplotě 37 °C v přírodním léčebném zdroji – minerální vodě. Ze dna vany jemně probublává stlačený vzduch, vháněný kompresorem přes speciální rošt. Působení vody (hydroterapie) vždy patřilo k účinným fyzikálním metodám léčení a vůbec k celkovému životnímu stylu, již od dob antiky. V perličkové lázni působí masáž nejen místně, ale i aktivačně nervovou a krevní cestou. Stoupající perličky vztlakem působí stimulačně na pokožku, snižují svalové napětí a zvyšují látkovou přeměnu, zlepšují vnitřní dýchání. Lépe se odvádí ze svalů oxid uhličitý a kyselé zplodiny, tkáně jsou lépe vyživovány kyslíkem a energeticky významnými živinami.

Vířivá koupel

Jedná se o jemnou masáž vířící vodou o teplotě vody 37 °C , která je zvlášť vhodná k léčení poúrazových stavů. Působí v oblasti kyčelních, kolenních kloubů a bederní páteře za využití atmosférického tlaku. Po koupeli následuje zábal a pocit příjemného uvolnění a celkové relaxace.

Vířivá koupel na dolní končetiny

Jedná se o výbornou proceduru, kde jsou nohy po kolena vystaveny vířící vodě o teplotě 37 °C. Tato procedura je bez následného zábalu.

Vířivá koupel na horní končetiny

Jedná se o výbornou proceduru, kde jsou ruce až po lokty vystaveny vířící vodě o teplotě 37 °C. Tato procedura je bez následného zábalu.

Střídavá končetinová koupel

Jedná se o koupel dolních končetin, kdy jsou nohy ponořené po kotníky střídavě ve studené a teplé vodě.

Podvodní masáž

Jedná se o příjemnou masáž, kdy klient leží ve vaně naplněné minerální vodou o teplotě 37 °C. A terapeutem je prováděna masáž celého těla proudem vody.

Skotský střik

Procedura je aplikována ve sprše, kdy je klient střídavě masírován proudem studené a teplé vody, kterou provádí zkušený terapeut. Aplikace proudu vody jsou metodicky řízené a usměrňované. Tato procedura je aplikována bez zábalu.

Magnetoterapie

Fyzikální léčebná procedura, která využívá specifických účinků pulzního magnetického pole na fyziologické mechanizmy a procesy na úrovni systémů, orgánů, tkání, buněk a molekul. Přiložením speciální podušky nebo umístěním postižené končetiny do speciálního prstenu dochází k působení elektromagnetického vlnění.

Solux

Použití lokálního tepla z infračerveného zářiče pro lepší prokrvebí svalstva a kůže.

Ultrazvuk

Jedná se o mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkání žádný elektrický proud, ale mechanickým způsobem se provede "mikromasáž" tkáně.

Tens

Transkutánní elektrická elektroneurostimulace využívá princip, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možné zmírnit až potlačit drážděním nervů na různých úrovních nervového systému. Aplikují se jako TENS kontinuálně či TENS-burst v salvách ve vlnách. Dobrá pocitová snášenlivost proudů u klientů.

Diadynamik

Má převážně analgetické účinky. Dynamický proud je veden prostřednictvím elektrody přes navlhčenou roušku na postižené místo. Intenzita se volí podle subjektivní snášenlivosti klienta.

Interferenční proudy

Inteferenční proudy působí na bolest, lépe prokrvují oblast, kde se proud přímo aplikuje a tímto postupem zlepšují metabolické vlastnosti tkáně. Intenzita proudu vedeného elektrodami přes navlhčenou roušku na ošetřovanou oblast se volí dle subjektivních pocitů pacienta.

Galvanizace

Je elektroléčebná metoda spojující účinky galvanického (stejnosměrného) proudu s účinkem speciálních ochranných a léčebných roztoků.

Biolampa

Biolampa je fototerapeutický přístroj, který má pozitivní vliv na jizvy a metabolismus organismu.

Motodlaha

Motorová dlaha se využívá při pasivní pohybové léčbě - CPM (Continuous Passive Motion). Jedná se o kontinuální léčebnou rehabilitaci kloubů po operacích a po úrazech. Použitím motodlah dochází ke zlepšení mobility končetin, obzvláště u stavu čerstvě odoperované endoprotézy.

Träbertovy proudy

Nízkofrekvenční pulsní proudy se aplikují pomocí elektrod na postiženou oblast přes navlhčenou roušku.

Lymfoven - přístrojová lymfodrenáž s manuální otevřením lamfatických cest

LYMFA, neboli míza, je tekutina v mízních cévách. Obsahuje živiny, minerály a obranné látky, které naše tělo potřebuje, aby fungovalo tak, jak má. Síť mízních cév nazýváme lymfatický systém. Lymfatický systém je nedílnou součástí imunitního systému organismu. Odpovídá za odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání. Tok lymfy umožňuje hlavně činnost svalů, které ji svými pohyby posunují ve tkáni a v mízních cestách. Pokud se ale dlouhodobě nehýbeme, začne se tekutina hromadit ve tkáních a vznikají otoky. Společně s lymfou se pak v mezibuněčných prostorách hromadí odpadové látky a vzniká např. celulitida, neboli pomerančová kůže. Lymfatická masáž (nebo též lymfodrenáž) přístrojem Lymfoven pomáhá vytvářet a udržovat vyvážený stav proudění mezi krevním a lymfatickým systémem a přispívá ke zmírnění negativních patologických projevů. Přístroj pracuje s tlakovou vlnou, která probíhá postupně po celé délce nohy. Před samotnou procedurou Vám masér manuálně otevře lymfatické cesty.

Plynové injekce

Jedná se o proceduru sice mírně bolestivou, avšak velmi účinnou. Plynové injekce uleví od bolesti, zlepší prokrvení v oblasti aplikace, případně urychlí hojení ran. Plyn - lékařský oxid uhličitý se aplikuje do bolestivých míst do podkoží v okolí velkých kloubů a páteře za použití velmi tenké, jednorázové jehly se vpraví množství 10-100 ml plynu. Bezprostředně po aplikaci cítí pacient v místě vpichu jemné mrazení, ale po delší době se na stejném místě rozlévá vlivem zvýšeného prokrvení příjemné teplo.

Suchá uhličitá koupel

Suché uhličité koupele jsou zajímavé ve své komplexní působnosti v oblasti regenerace a celkové rekonvalescence pro všechny věkové kategorie. Jsou vhodné při pocitech únavy, stresu, přepracování, ke zlepšení funkce oběhového, cévního, hormonálního, nervového, pohybového i imunitního systému jako prevence řady nemocí. Ideální pro sportovce před a po výkonu. Při aplikaci suché uhličité koupele leží pacient celý kromě hlavy ve velkém plastikovém vaku naplněném oxidem uhličitým (CO2) po dobu přibližně 45 min. Již samotná procedura je pro pacienta příjemná, dostavuje se euforický pocit, tendence ke spánku, pocit příjemného tepla, zvlhčení kůže a případného jemného mravenčení. Mezitím dochází uvnitř jeho k rozšíření všech cév, což má za následek celé spektrum fyzicky i psychicky pozitivních reakcí.

Koré - solná jeskyně

Pobyt v solné jeskyni je originální, účinnou a čistě přírodní metodou zvanou haloterapie. Tato metoda má svůj původ již ve starém Řecku. „Halos“ znamená v řečtině „sůl“. Metodu inhalace soli rozptýlené ve vzduchu využívali úspěšně již starořečtí lékaři. V KORÉ solné jeskyni panuje unikátní a nenapodobitelné klima vytvořené působením velkého množství soli (s tloušťkou stěn až 1 m), z kterého je jeskyně postavena. Vzduch v jeskyni je nasycený ionty jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu, selenu a dalšími stopovými prvky, které tvoří důležitou složku pro správnou činnost lidského organismu. Na proceduru přichází klient oblečen v pohodlném oblečení. Po krátké chůzi po hrubé soli usedá klient do relaxačního lehátka, kde odpočívá za působení "mořského klimatu" a příjemného zvuku hudby a hry světel.

Nordic Walking - terénní chůze

Nordic walking, severská chůze, jako druh pohybové aktivity je vhodný opravdu pro všechny. Stojí někde na rozhraní mezi aktivitou volnočasovou, sportovní a rehabilitační – všechny tyto aspekty v sobě vhodně sdružuje. Severskou chůzi lze provozovat kdekoliv: v parku, na horách i v ulicích. A co je důležité – v podstatě v každém věku, od dětství až do důchodu. Jedinou podmínkou jsou kvalitní hole a dobré obutí. Odměnou za pravidelnost získáte dobrou fyzickou kondici a psychickou svěžest. V posledních letech lidí, kteří provozují chůzi s holemi, přibývá. Ne všichni však provozují tuto aktivitu správně. Proto přinášíme pár informací k severské chůzi.

Z Helsinek k nám

Tato aktivita vznikla v roce 1988 v Helsinkách a vyvinula se z běžeckého lyžování. V roce 2000 byla založena International Nordic Walking Association, jejímž cílem je rozšiřovat nordic walking do světa.

Hole jsou základ

Vybavení na nordic walking je jako na obdobný jogging, to znamená sportovní, nejlépe funkční oblečení a kvalitní pohodlná obuv. Nejdůležitější součástí je správná speciální hůl, určená na nordic walking. Tato hůl je pevná, lehká a pružná. Její hlavní funkcí je tlumení nárazů a odrazů, tím dochází k odlehčení kloubů.

Pro všechny svaly

Při samotné nordic walking chůzi dochází k zapojení svalů celého těla, výrazně pracuje i svalstvo břišní a zádové, pohyb rukou je důležitou součástí. Těžiště těla je oproti běžné chůzi níže, protože se díky holím prodlužuje krok. Tempo se samozřejmě volí individuálně, jak kdo zvládá, doporučuje se však spíše svižnější. Důležité je při chůzi sladit polohu rukou – tím zároveň holí – s polohou nohou, teprve potom se člověk při této chůzi začíná cítit přirozeně.

V každém věku

Tato aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie, velkou výhodou je odlehčení nosných kloubů. Velmi vhodná je tato aktivita při snižování váhy, protože vnímané úsilí je často menší než opravdový fyziologický výdej. Velmi pozitivní vliv má nordic walking na psychiku. U správně prováděné chůze se prokazatelně snižuje svalové napětí v oblasti krku a ramen, přičemž jde o přirozený, koordinačně spíše nenáročný pohyb.

Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč leží v nádherném prostředí polabské nížiny, vzdálené pouhých 8 km od Pardubic. Místní lázeňské domy jsou obklopené spoustou zeleně, nabízejí kryté kolonády, vlídné prostředí a čistý vzduch přispívají k nezapomenutelnému zážitku každého návštěvníka lázní.
Dokonalé potěšení

Dokonalé potěšení

Dopřejte si pětidenní pobyt s prvotřídní péčí, který pro Vás připravili v Lázních Bohdaneč. Zapomeňte na chvíli na všední starosti a přijeďte si odpočinout do bohdanečských lázní.